Porsche có khả năng đi 2.000 dặm với giá $2.000

Tư vấn mua xe Porsche – Khoảng cách lớn nhất bạn muốn đi và quan trọng hơn Bucks có khả năng giúp bạn có được 500 dặm? Một ngàn có khả năng giúp bạn có được 1.000 dặm? Porsche cuồng tín, tổng biên tập Panorama và là bạn của Autoweek Rob Sass, mua một chiếc Porsche 924 (qua điện thoại!) $ 2,000 năm 1979 và đang nâng tầm nó 2.000 dặm từ Các LeMay. Bảo tàng Xe hơi của Mỹ ở Tacoma, Washington, Ann Arbor, Michigan.

Porsche có khả năng đi 2.000 dặm với giá $2.000

Ngày một và hai lên trên Club Porsche của trang web của Mỹ. Sass hài hước bao gồm một danh sách mới  Porsche tùy chọn mà là đắt hơn so với hoàn chỉnh 79 này và có rất nhiều trong số họ. Bạn có khả năng làm theo cuộc con đường đó, và giữ một mắt ra cho Porsche Panorama tạp chí; hoàn chỉnh câu chuyện sẽ nhấn ấn phẩm mà sau này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *