BMW 7-Series mô hình 2005 đủ khả năng mở trong khi chạy xe

BMW thu hồi hơn 45.000 xe sedan BMW 7 Series vì một trong hầu hết cánh cửa đủ khả năng mở trong khi chạy xe hoặc từ chối đóng (chúng ta sẽ xem sau này). Việc thu hồi ảnh hưởng đến mô hình năm 2005-08 với “nghi truy cập” hoặc “Soft Đóng tự động” cánh cửa của BMW cho phép hầu hết cánh cửa được đóng lại một cách thoải mái hơn cửa truyền thống.(Tuvanmuaxe.vn)

BMW 7-Series mô hình 2005 đủ khả năng mở trong khi lái xe

Khoảng 7.500 trong hầu hết xe ô tô bị ảnh hưởng đã bị thu hồi trong năm 2012 cho cùng một khía cạnh – BMW cho biết đó là một lỗi phần mềm gây ra hầu hết cánh cửa để mở. Không có tin gì về hầu hết gì khía cạnh là khoảng thời gian này, nhưng khả năng phải né tránh vùng vẫy cánh cửa trên đường cao tốc là một khía cạnh nhất định. Không có thương tích liên quan đến hầu hết khía cạnh đã được báo cáo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *